Disclaimer 

Over deze site

De informatie op deze website wordt verstrekt door Studio jij Onderdeel van Atelier Lelu Comm V, met administratieve zetel te 9420 Erpe, Kleine steenweg 87. Studio Jij onderdeel van Atelier Comm V wordt verder vernoemde als Studio Jij. 


Gebruik van deze site. 

We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de inhoud op deze site zo actueel, toegankelijk, accuraat en volledig mogelijk is. Het is echter mogelijk dat onvolledige en/of onjuiste informatie onbedoeld op deze site verschijnt. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze site. Deze site kan links bevatten naar sites en/of pagina's die door derden zijn gepubliceerd. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op sites en/of pagina's van derden. Voorts kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie verstrekt door derden.

 

Intellectuele-eigendomsrechten

Onze website, logo, naam, teksten, foto’s, afbeeldingen, lay-out en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die bij Atelier Lelu Comm V liggen. Het is verboden deze elementen te kopiëren of te wijzigen, behoudens de wettelijke uitzonderingen of met de uitdrukkelijke toestemming van Atelier Comm V. 


Privacy en verwerking van persoonsgegevens

We hechten veel belang aan respect voor de privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken, kan het zijn dat u in bepaalde gevallen om persoonlijke informatie wordt gevraagd. U vindt de informatie met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens in onze privacy verklaring.

Geschillen

De Belgische wetgeving is van toepassing op geschillen over de voorwaarden voor het gebruik van deze site. Enkel de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd. 

Voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting kan beroep gedaan worden op de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid (https://www.consumentenombudsdienst.be/nl)  of het Europees Online Dispute Resolution platform (http://ec.europa.eu/odr)


Wijzigingen en updates van de gebruiksvoorwaarden

Studio Jij behoudt zich het recht om op elk ogenblik de huidige gebruiksvoorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige vergoeding. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen worden meegedeeld op de site https://www.studio-jij.be en zullen automatisch van kracht worden na de publicatie ervan op deze site.